გვერდი_ბანერი
ტელეფონი მარინესთვისეხება საკომუნიკაციო სისტემებს, რომლებსაც იყენებენ გემები ან გემები ეკიპაჟის წევრებსა და ნაპირთან საიმედო და ეფექტური კომუნიკაციის გასაადვილებლად.ის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილიასამრეწველო ტელეფონისისტემა .ეს სისტემები თამაშობენ სასიცოცხლო როლს ოფშორული ოპერაციების უსაფრთხოების, უსაფრთხოებისა და საერთო ოპერატიული ეფექტურობის უზრუნველსაყოფად.სამრეწველო ამინდის მდგრადი ტელეფონიფართოდ გამოიყენება საზღვაო.

საზღვაო კომუნიკაციები